LITTLE INDIA HALAH RESTAURANT Hà NộI

colofon

Little India Halah Restaurant Hà Nội
32 Hàng Tre, Lý Thái Tổ
Hoàn Kiếm Hà Nội