LITTLE INDIA HALAH RESTAURANT Hà NộI

Contactinformation


Little India Halah Restaurant Hà Nội 

 32 Hàng Tre, Lý Thái Tổ
Hà Nội
Hoàn Kiếm

Delivery times

Monday
11:00 - 22:00
Tuesday
11:00 - 22:00
Wednesday
11:00 - 22:00
Thursday
11:00 - 22:00
Friday
13:30 - 22:00
Saturday
11:00 - 22:00
Sunday
11:00 - 22:00